پاسداران رسالت نبوی و ولایت علوی!
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » شهریور 1381، سال 42 - شماره 6 » 6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
محمد باقر سبزواری از علمای بزرگ عصر شاه‏عباس دوم و شاه سلیمان بود و منصب شیخ‏الاسلامی و امامت جمعه اصفهان را به عهده داشت و سالهای زیادی را در دربار صفوی گذرانید . وی با فیض کاشانی وزیر دانشمند شاه عباس دوم روابط نزدیکی داشت و او مهمترین متن سیاسی را برای شاه عباس دوم، یعنی روضة‏الانوار عباسی را نوشت . وی در آن کتاب با بیانی سعی دارد دولت صفوی را از زوالی که در اثر سوء تدبیر و عیاشی، شاهان بی‏تجربه را تهدید می‏کند، برهاند . و در جای جای کتاب شاه را از شرب مدام بر حذر می‏دارد . و وظایف سلطان را گوشزد می‏کند . رعایت تقوی و عدالت و سایر وظایف را یادآور می‏شود