رویه های قضائی
27 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1371، سال 32 - شماره 2 » 9 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
ریزه‏کاریهای قضائی و کشف جرم در عصر ما انواع و اقسام علوم را به‏ استخدام نیروی قضائی کشورها وارد ساخته است که از جمله روانشناسی‏ جنائی است. در اینکه(سیر تاریخی روانشناسی جنائی)از چه‏زمانی بوده است،ممکن‏ است گفته شود از زمانی که قابیل هابیل را کشف یا یوسف توسط برادران خودش‏ به مرگ و...محکوم گردید...ولی رسما برای اولین‏بار«پنل»در سال 1815 م درباره‏ آن اظهار عقیده کرد. در سال 1921 یک کرسی تدریس و استادی در استکهلم به نام روان‏پزشکی‏ قضائی در نظر گرفته شد،هم‏اکنون روان‏پزشکی جنائی حتی جدا از روان‏ پزشکی تدریس می‏شود.