منابع تاریخی اسلام/ سیری کوتاه در بازشناسی منابع تاریخی (و حدیثی) اسلام
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1376، سال 37 - شماره 1 » (7 صفحه - از 49 تا 55)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تاریخ به معنای عام و گسترده‏اش به قدری اهمیت دارد که هر ملت و قومی تاریخ خویش را از مفاخر خویش می‏شمارد و آن را چراغی فراسوی راه آیندگان می‏داند. ذخائر تاریخی اقوام و ملل همانند ذخائر و منابع روی زمینی و زیر زمینی آن ملت ارزنده و مهم است و میراث مهم و گرانقدر آن قوم و ملت به حساب می‏آید. و به عنوان گنجینه و ثروت ملی شمرده می‏شود.