حقوق اسیران جنگی (9) بردگی اسیران
26 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1370، سال 30 - شماره 12 » 4 صفحه - از 57 تا 60
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با بررسی حقوق اسیران جنگی و رفتارهای انسانی اسلام درباره اسیران جنگی‏ نکته مهم و قابل توجه پذیرش اجمالی و صحه نهادن پیامبر اسلام به قانون بردگی‏ جهان آنروز است که همواره موجب سئوالهائی است.و در پایان بحث حقوق‏ اسیران،این بحث هم لازم است مطرح و بررسی شود و نظر اسلام را راجع به اصل‏ بردگی و یا موارد اضطراری پذیرش آن،روشن گردد. و اینک طرح مساله بردگی در اسلام: اسلام و مساله بردگی طرح یا اشکال:از آنجا که اسلام هرچند تغییرات اساسی در بردگی بمفهوم‏ رایج آنزمان داده است و مقدمات آزادی بردگان را فراهم ساخته است ولی با پذیرش اجمالی آن،این سئوال مطرح می‏شود که چرا اسلام یک‏باره فرمان الغاء بردگی را صادر نکرد و بر این عمل غیر انسانی،اجمالا صحه نهاد.در پاسخ به‏ این سئوال توجه به دو نکته ضروری بنظر می‏رسد: 1-اسلام هرگز آغازگر و مبتکر و پیشنهادکننده آن نبود بلکه از این نظر در برابر عملی انجام شده قرار گرفته و بخاطر شرایط زمان ناچار بود آنرا به‏طور موقت و محدود بپذیرد. زیرا بهرحال در جنگ‏ها اسیرانی بدست مسلمانان می‏افتاد و لازم بود