کندوکاو در تاریخ آل سعود و وهابیت: تهاجم بیرحمانه به قراء و شهرهای جزیره العرب
24 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1367، سال 28 - شماره 10 » (6 صفحه - از 23 تا 28)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قبلا ریشه تاریخی و نحوه ارتباط آل سعود و محمد بن عبد الوهاب‏ را خواندید و چگونگی پیمان شوم،یا بیعت و شرکت این دو خاندان‏ را نیز مشاهده نمودید و اکنون عملیات بعد از این بیعت: پس از قرار و پیمان امیر محمد بن سعود با محمد بن عبد الوهاب،برای تسلط بر اماکن و مناطق دیگر دست به تهاجم زدند زیرا طبق فتوای محمد بن عبد الوهاب‏ تمامی اهل عینیه کافرند و خونشان مباح است و زنان و فرزندانشان برده و کنیز شمایند1 این تهاجم با خشونت و بیرحمی که از 1159 آغاز شده قبائل و شهرهای‏ کوچک و اطراف را یکی پس از دیگری درنوردید و با کشتار و غارت اموال آنان‏ موقعیت نظامی و سیاسی و اقتصادی نیرومندی برای حکام آنان آورد ولی هنوز حکام نیرومند نجد همسایه آنان همانند بنی خالد در احساء و آل مکرم در نجران‏ نیز مانع نفوذ آنان بود لیکن آل سعود با پیمان صلحی که با امیر نجران بست،