کندوکاو در تاریخ آل سعود (5): اتحادیه شرکت م- م و پی آمد ملاقات محمد بن آل سعود و محمد بن عبدالوهاب
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » دی 1367، سال 28 - شماره 9 » (5 صفحه - از 44 تا 48)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از کندوکاو گذشته معلوم شد که ریشه آل سعود براساس شواهد تاریخی و بررسیهای نژادی و قبیله‏ای،از اصل یهودیان نجران جزیره العرب بوده است و جدشان با سوابق طولانی و دور تاریخی در این مذهب یهود،و نفرت مردم از یهودیت بتدریج به دوره‏گردی در تجارت بین شهرهای حتی در عراق پرداخته‏ است و سرانجام در قبیله گمنام عربی مسالیخ،شاخه‏ای از قبیله عنیزه اقامت‏ کرده است اقلیت کمی از آنها در کوههای سنحار شمال عراق و اقلیت دیگری در عشیرة الحسنة در نواحی شام که پیروان این ملحم بودند،سکونت داشتند.1 سعودیها در این نسب ریشه‏دار یهودیت در میان اعراب همانند یهودیان‏ ترک زبان ساکن ترکیه‏اند که بنام یهود"الدونمه‏"معروف بودند که در شهرهای‏ ترکیه از جمله‏"اسلانیک‏"سکونت داشتند و اینان بناچار اظهار اسلام کردند و تظاهر به اسلام نمودند باطنا یهودی بودند و به همین جهت ترکها نام‏"الدونمه‏" را بر اینها نهادند تا با مسلمانان اصلی و واقعی فرق داشته باشند و اشتباه گرفته‏ نشوند.