ویژگی های حکومت امام زمان (ع) امام زمان وارث همه ویژگی های پیامبران است
27 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1365، سال 26 - شماره 11 » 7 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی