راز بعثت انبیاء (1): ویژگیهای بعثت هر پیامبر!
27 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اردیبهشت 1361، سال 22 - شماره 2 » 7 صفحه - از 32 تا 38
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همهء ما کم و بیش می‏دانیم که پیامبران بزرگ و متعددی با رسالت‏های مختلفی‏ از طرف خداوند مبعوث گردیده‏اند و مشهور است که 124000 پیامبر از طرف خداوند1 برای هدایت و ارشاد مردم آمده است شاید هم این رقم دلیل و نمودار بر کثرت انبیاء بوده و رقم واقعی نباشد و...و نیز میدانیم که بیشتر آنان مامور ترویج شریعت پیامبران‏ بزرگتری بودند که رسالت گسترده‏ای داشتند و چون پیامبران صاحب شریعت و دین‏ مستقل تعداد انگشت شماری بیش نبوده‏اند.در هر صورت خواه رقم واقعی بیشتر باشد یا کمتر،مسلم باید هدف یا هدفهای مهمی در کار باشد که خدا پیامبران را برای آن مبعوث‏ نماید!این هدف چه بود؟و چه نیازی در جامعه و توده‏ها سبب می‏شد،که رسولان الهی‏ از آغاز خلقت و زندگی اجتماعی بشر،همواره برای آن مبعوث گردند؟