ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی
21 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مهر 1361، سال 22 - شماره 7 » (5 صفحه - از 68 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
میدانیم که فرهنگ ما در گذشته،یک فرهنگ غربی و غرب زده و تقریبا استعماری بوده است و نیز میدانیم که استعمار فرهنگی بدترین نوع استعمارها در جهان‏ است زیرا در سایر استعمارها،مانند استعمار نظامی،اقتصادی،سیاسی و...،معمولا تسلط بیگانه‏ها بر کشورها،بر روی ابدان و اشخاص است و استعمار می‏کوشد تا از طریق‏ قبضه کردن سیاست،اقتصاد یا نفوذ در سران نظامی و مملکتی،و جابجا کردن و مهره‏ها، کشوری را در تحت سلطهء خویش آورد و آنرا مستعمره سازد.