فلسطین در کنفران سران فاس، به هاویه سقوط کرد
28 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1361، سال 22 - شماره 9 » (6 صفحه - از 19 تا 24)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آواره کردن رزمندگان فلسطینی،خواست اسرائیل بود که بوسیله امریکا انجام‏ گرفت و سران عرب آنرا رسما تایید کردند. همه انتظار داشتند که پادشاهان و روسای کشورهای اسلامی در اثناء هجوم‏ اسرائیل به لبنان و کشتار بیگاناهان در طول‏ سه ماه و محاصره و تجاوز و قتل در طول 11 هفته،توسط صهیونیسم،کنفرانسی تشکیل‏ دهند،ولی با کمال تاسف تشکیل نشد!!لیکن‏ بعدها(که با صلوات و سلام و بوق و کرنا) تشکیل شد،همان خواسته‏های دیرین‏ اسرائیل را تصویب کرد! یعنی بیرون کردن رزمندگان فلسطینی‏ و پراکنده ساختن آنان در جهان و خلع سلاح‏ آنان تا دیگر نتوانند هیچگونه خطر و تهدیدی‏ برای امنیت اسرائیل محسوب شوند. آری با یک قطعنامه 8 ماده‏ای این‏ کنفرانس سران پایان می‏یابد!!