ویژگیهای تعلیم و تربیت اسلامی (2): راهنمائی و هدایت به سوی کمال
25 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1361، سال 22 - شماره 9 » (8 صفحه - از 46 تا 53)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در تعریف جامع برای تعلیم و تربیت در اسلام،به این نکته رسیدیدم که تعلیم و تربیت در اسلام در واقع هدیت و راهنمائی افراد جامعه به سوی کمال مطلوب است و در مقام ارزش آن گفتیم که معلم و مربی نخستین،خداوند است چون همه موجودات و انسانها را او آفریده و آنها را به سوی هدف و کمال مطلوب هدایت کرده است و به ابزار خلقت و کمال و زندگی مطلوب مجهز ساخته و آنها را در مسیر زندگی صحیح،جهت‏ داده است چنانکه قرآن از زبان موسی(ع)فرموده است