ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی 6: راه غلبه بر عادات غلط
45 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1362، سال 23 - شماره 1 » 5 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از مهمترین مسائلی که در تمام مکتبهای تربیتی و تعلیمی مطرح است‏ و مکتبهای اخلاقی و عقیدتی هم روی آن بسیار تکیه می‏کنند،مساله وجود عادت‏های‏ زشت و ناپسند از یکسو و تغییر آنها به عادات خوب و اصلاح اخلاقی و تربیتی،از دیگر سو است. و نیز این مساله،که از چه راه و چگونه باید عادات خوب را جایگزین عادات‏ بد و اخلاق فاسد کرد؟ و بطور کلی در روانشناسی تربیتی از قدیم تا کنون این مساله مطرح بود که آیا عادات مقدم بر تربیت است یا تربیت مقدم بر عادات؟هر یک از این نظریه‏ها طرفدارانی‏ داشته و دارد. داستانها و شعرها نیز گویای این مطالب است که برخی برای تربیت افراد منحرف‏ و بد سرشت و صاحبان عادات زشت اثری قائل نبوده و آن را بیفایده می‏دانستند و به قول‏ سعدی: تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است‏"