ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی: نقش الگوئی معلم برای کودک
48 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مهر 1362، سال 23 - شماره 7 » (4 صفحه - از 49 تا 52)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فرزندان سه حق بر پدر دارند که باید مراعات شود"حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمه و یحسن ادبه و یعلمه الکتابه باید اسم نیکو را برایش انتخاب کند او را خوب تربیت نماید و با ادب بار آورد.و به او کتابت(نوشتن)بیاموزد.