ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی (11): خصوصیات یک معلم خوب
43 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آبان 1362، سال 23 - شماره 8 » (3 صفحه - از 32 تا 34)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
می‏دانیم که یک معلم در درجه اول باید عالم و دانا و مومن باشد تا بتواند به دیگران علم‏ و دانائی و ایمان و آگاهی و تقوا بیاموزد بهمین‏ مناسبت معلم نیز در هر مکتبی ویژگیهائی دارد و در مکتب اسلام و اهل بیت(ع)با معیارهای علماء خوب و بد،ارزیابی شده است.و امام باقر(ع) آنها را به چند دسته تقسیم می‏نماید و نخست بر اساس تأثیر سوئی که عالم نااهل می‏تواند داشته باشد.علماء سوء و دانشمندان بد را چنین‏ می‏شمارد: