ویژگی های تعلیم و تربیت اسلامی: بررسی مکتبهای تعلیم و تربیت
45 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1362، سال 23 - شماره 9 » (5 صفحه - از 45 تا 49)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
همترین دلائلی که سبب پذیرش این متد در گذشته قرار گرفته است،علم گرائی‏ او بود که این گرایش در جو جامعه غربی آنروز حکمفرما بوده است.تربیت به نظر او عبارت است از استوار ساختن پاره‏ای از عادتها و قابلیتهای انسان به جای اعمال طبیعی‏ ...تا کارهائی که نخست مایه زحمت هستند،سرانجام خود بخود به آسانی برآورده‏ شود.