ویژگیهای قضاوت در اسلام (6): اجتهاد شرط قضاوت
42 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مهر 1360، سال 21 - شماره 7 » 5 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی