مجازات و حد زنا: فحشاء جنایت بر ضد خانواده و عفت اخلاقی است
30 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1359، سال 20- شماره 1 »(3 صفحه - از 19 تا 21)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
زنا و فحشاء یکی از پلیدترین و زشت‏ترین‏ گناهانست و از عوامل مهم فساد اخلاق و تباهی‏ اجتماع و از هم پاشیدگی نظام خانه و خانواده است‏ و بهمین علت در تمامی ادیان و حتی در اکثر اقوام‏ و ملل حرام و موجب کیفر و مجازات بوده است.