نظری به قوانین جزائی اسلام (22): قاعده ضمان و آثار آن در روابط اجتماعی و سیاسی
44 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اسفند 1359، سال 20 - شماره 12 » 6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی