سفری به اعماق وجود انسان
43 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1355، سال هفدهم - شماره 6 » 4 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کلیه در طی 24 ساعت بیش از 200 لیتر خون‏ را تصفیه می‏کند و مواد زاید آن را جدا ساخته مواد حیاتی را گرفته و دوباره به آن بازمی‏گرداند،برای‏ توجه به عظمت کارهای حیاتی کلیه باید بدانیم که‏ یک موجود زندهء خاکی برای ادامه حیات،مجبور است که ترکیب مایعات درونیش را،درمقابل‏ تهدیدهای مداومی نظیر از دست دادن املاح و آب و نمک و مواد مغذی،تنظیم کند و از دیگرسو،با تهدید هائی از جهت مسموم شدن بدن در اثر جمع شدن‏ مواد زاید،روبرو است و نیز مراحل فیزیکی و شیمیائی که در بدن صورت می‏گیرد نباید تغییر قابل‏ قابل‏ملاحضه‏ای در ترکیب و تعادل داخلی بدن ایجاد کند.