الگوهای جهاد و تقوا(3) آمنه شیر زن دلیر و فداکار
45 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1357، سال هجدهم - شماره 5 » 4 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در گذشته برخی از الگوهای جهاد و تقوا معرفی شد و تلاش برآنست که چهره‏ های دیگری از این الگوها،نشان داده شود و چون از طبقه زنان با آنکه در تاریخ اسلام‏ نمونه‏های فراوان داریم،و در عین حال‏ چهره راستین آنان کمتر نشان داده شده‏ اشت،از این‏رو نخست بمعرفی زنان مجاهد و عفیف و با تقوا پرداختیم.