نظری به قوانین جزائی اسلام: لزوم و ضرورت اجرای قوانین جزاء
44 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » خرداد 1358، سال نوزدهم - شماره 3 »6 صفحه - از 51 تا 56
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این سلسله مقالات همهء تلاش ما برآنست که یک بررسی اجمالی از قوانین جزائی‏ اسلام بعمل آید و میزان بازدارندگی آن و نقش پاکسازی و اخلاقی و تربیتی آن و نیز امکان‏ پیاده شدنش،نشان داده شود.ولی پیش از این بررسی ناگزیر به پاره‏ای از انتقادات و نظرات مخالفان و احیانا غرب‏زدگان و...،اشاره می‏شود،آنان که به قوانین جزا بطور کلی دهن کجی کرده و به حدود و دیات و قصاص اسلام،تاخته‏اند،می‏گویند:مجازات‏ اعدام...موجب تنفر طبع آدمی و وجدان بیدار است و اینگونه قوانین خشونت‏بار است و نباید اجراء شود بویژه در این عصر و زمان!!!