نظری به قوانین جزایی اسلام (5): قصاص و مجازات اعدام قاتل
44 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » شهریور 1358، سال نوزدهم - شماره 6 » 6 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی