عفو یا اعدام؟ نظری به قوانین جزائی اسلام
34 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آبان 1358، سال نوزدهم - شماره 8 » 5 صفحه - از 26 تا 30
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
فلسفه و راز قوانین جزائی اسلام و قصاص، بیان شد و خاطر نشان گردید که برای جلوگیری‏ از توسعه فساد و جنایت و جرائم و تأمین عدالت‏ اجتماعی،قوانین و کیفرهائی در اسلام تعیین شده‏ است که آنرا«قصاص»و«حدود»و..: می‏نامیم. اکنون همگی تلاش بر آنست که تا شرایط قصاص‏ و مراتب مجاز آنها را بررسی نمائیم.