شرایط قصاص/ نظری به قوانین جزایی اسلام/قسمت هشتم
45 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » آذر 1358، سال نوزدهم - شماره 9 » 3 صفحه - از 17 تا 19)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی