نظری به قوانین جزایی اسلام(1) : مجازاتهای اسلامی در مقایسه با کشتار استعمارگران
47 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » اسفند 1358، سال نوزدهم - شماره 12 » 5 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی