طب و بهداشت در جهان حیوانات (23): نطافت و ضد عفونی
44 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » مرداد 1353، سال پانزدهم - شماره 8 » 3 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بهداشت در سلامت انسانها و دور بودنشان از رنج و بیماریها،مرگ‏ومیر،اثر بسزائی دارد.برای‏ ریشه‏کن ساختن بیماریها و سالم نگهداشتن انسانها، پیشگیری و بهداشت،بمراتب نقش مفیدتر و ساز- نده‏تری نسبت بدرمان و طب ایفاء می‏کند. اگر زیرسازی بهداشت یک محیط یا اجتماع، براساس صحیح و درستی پی‏ریزی شد،اثری از بیماری‏های حاد بویژه بیماریهای عفونی در آن‏ محیط یا هیچ دیده نمی‏شود یا خیلی کم دیده خواهد شد. راستی اگر می‏خواهیم افراد سالم و نیرومند داشته باشیم و از دردها و بیماریها ننالیم و آنهمه‏ مخارج کمرشکن در مراحل طب و درمان نداشته‏ باشیم،باید محیط زیست را پاک نگهداریم و از آلودگی پیراسته و سرچشمه‏های میکروب‏زا را خشک،و ضدعفونی کنیم و برنامه تغذیه سالم را دقیقا اجرا نمائیم. نظافت که الفبای بهداشت و زیربنای آنرا تشکیل‏ می‏دهد،شرط اول آن سلامت محیط زیست میباشد.