حیوانات هم سخن می گویند
45 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » بهمن 1350، سال سیزدهم - شماره 1 » 4 صفحه - از 63 تا 66
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از دیر زمان؛انسان بفکر گشودن راز پیچیدهء زبان حیوانات بوده است.و از زمانیکه در غارها می- زیسته تاکنون یکی از بزرگترین آرزوهای بشر پی‏بردن به طرز سخن گفتن جانداران می‏باشد؛ و در این راه کوشش‏های فراوانی کرده است.