محکمه و دادگاه در جهان حیوانات
47 بازدید
محل نشر: درسهایی از مکتب اسلام » فروردین 1351، سال سیزدهم - شماره 3 » 3 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
انسان می‏پندارد که محاکمه و دادرسی تنها در میان طبقات مختلف بشر رواج دارد و این اشرف‏ مخلوقات است که نظام دادگاهی و دادگستری به‏ وجود آورده است،غافل از آنکه،حیوانات نیز هزاران سال پیش دارای سیستم دادرسی و محاکمهم‏ بوده‏اند!ولی باید توجه داشت که علل مدافعات‏ و جنایات در انسانها مختلف است و ریشه‏های گونا- گونی دارد؛لیکن پایه و اساس دادرسی و محاکمات‏ در حیوانات محدود است و غالبا ریشه جنسی دارد و بر محور خیانت همسر دور می‏زند!